مرکز پژوهشی

مرکز پژوهشی ما در ماه اکتوبر سال 2017 میلادی جهت گسترش پژوهش علمی در میان مردم در چارچوب موسسه تحصیلات عالی التقوی تاسس گردید که پژوهش علمی ناشی از مقتضیات جامعه را تهیه می نماید.

تشکیل اداره:

مرکز پژوهشی مان داری سه عضو دایمی می باشد و تحت رهبری معاون امور علمی موسسه تحصیلات عالی التقوی کار می کند.

دیدگاه:

تا یک موسسه تحصیلی برتر پژوهش علمی در منطقه باشد، از اثر خوبی و برتری تدریس، اموزش و پژوهش و اماده ساختن اساتید و دانش اموزان، پژوهشگران و رهبران تعلیمی روشن فکر شناخته شود، اغشته و با نفوذ در روحیه و مفکوره اسلام و افغانستان، کار کردن برای تنوع و خوبی های عام همه انسانان.

هدف:

فراهم ساختن رهبری و انگیزه برای اموزش، کار بالای پیشرفت جامع استادان، پژوهشگران و رهبران علمی توسط تمرکز بالای علمیت، مهارت ها و روش شان، گسترش و توسعه حرفه اموزش از طریق تطبیق میتودهای پژوهشی، استعمال مؤثر تکنالوژی، و تحلیل و بهبود پالیسی و کارکرد تعلیمی.

ارزش های اساسی:

بهبود با کیفیت ترین پژوهش برای ایجاد یک موقعیت و حیثیت نیک و موفق در جهان تعلیمی یک شرط لازم و ضروری می باشد. اهداف مرکز پژوهشی و پیشرفت قرار ذیل خواهد بود:

 • ایجاد شغل های پژوهشی، بین المللی کردن ظرفیت و توانایی بشر، حمایت برای تقویت بنیاد علم و پیشرفت ایجاد نظریات و مفکوره های جدید که در روش های ادراکی و ابتکاری امیخته است و تاثیر اجتماعی اموزش، پژوهش و ابتکار.
 • راه های حل علمی و مسلکی برای مشکلات و کشمکش ها.
 • افزایش و بهبود پژوهش علمی و ابتکار

 

کارهای مهم پژوهش و پیشرفت (R&D)

 • ارزیابی و تشخیص پلان گذاری طرح پژوهش، پژوهش اختصاصی، پژوهش خالص و پژوهش عملی.
 • ارزیابی و تشخیص پروژه پژوهش.
 • پیش بینی و تعین پلان های پژوهش علمی.
 • اشتراک در پژوهش علمی، ورکشاپ، سیمینارها و کنفرانس و انگیزه دهی برای اشتراک کننده گان در چنین مناسبت ها.
 • همکاری و کار مشترک در داخل و خارج از مؤسسه تحصيلات عالی برای پژوهش کردن.
 • بهبود و افزایش کارهای پژوهش و پیشرفت از طریق پشنهادات و نظریات ابتکاری.

فعالیت های انجام شده:

 • برگزاری یک سیمینار میتودهای تحقیقی برای استادان موسسه تحصیلات عالی التقوی از 7 ماه نومبر سال 2017 میلادی الی 10 ماه نومبر سال 2017.
 • ارایه سیمینارتحت عنوان مؤثریت بین المللی اعلامیه بین المللی حقوق بشر در 28 ماه نومبر سال 2017.
 • ارایه سیمینار یک روزه تحت عنوان اداب و معاشرت محصلین در 21 ماه دسمبر سال 2017 میلادی.