کلب ورزشی

 

موسسه تحصیلات عالی التقوی برای محصلین زمینه فعالیت های تفریحی و ورزشی را فراهم می سازد. این مؤسسه تحصيلات عالی برای برگزاری بازی های تیم فوتبال و کرکت از استدیوم ورزشی شیرزی درخواست و تقاضا به عمل اورده است.