دیپلوم در زبان انگلیسی

اهداف این برنامه

موسسه تحصیلات عالی التقوی یک سلسله جامع از برنامه های اموزش زبان انگلیسی را از طریق یک سلسله کتاب های اموزشی اختصاصی برای زبان انگلیسی فراهم می سازد که به دانش اموزان و شاگردان کمک می کند. با داشتن چندین سال تجربه، استادان این برنامه به دانش اموزان به منظور بدست آوردن موفقیت علمی، تجارتی و شخصی در مهارت زبان انگلیسی کمک می کند.

این کورس کوتاه مدت برای همه دانش اموزان بسیار مفید است که برای مصاحبه کاری نخست و یا دوم اماده گی میگیرد و به دنبال دوام تحصیلات عالی در کشور و یا خارج از کشور هستند. این کورس کوتاه مدت برای شان کمک خواهد کرد تا خود را به شکل بهتر معرفی کرده و در برابر مصاحبه کننده و استادان یک تصویر خوب از پروژه دا شته باشد. همچنان، این کورس کوتاه مدت در مورد دوره های مختلف مصاحبۀ کاری و پرسش های سخت و فشار اوردنی که امروز از سوی کمپنی های کلان پرسیده می شود، انان را اموزش خواهد داد.

این کورس به شکل دقیق جهت پیشرفت سریع دانش اموزان با استفاده از ازمایش های طرح شده اختصاصی ایجاد شده است. هدف و منظور مواد درسی این کورس کوتاه مدت گسترش دادن و عمیق تر کردن فهم زبان انگلیسی دانش اموزان از سطح متوسط به سطح عالی و پیشرفته تر می باشد. نتایج و فواید این برنامه  قرار ذیل می باشد:

  • دانش اموزان فصاحت در انگلیسی را بدست می آورند.
  • دانش اموزان خود شان و به طور مستقل اموزش یاد می گیرد.
  • دانش اموزان مهارت های گفتاری و استماعی یا شنیدنی زبان انگلیسی را یاد گرفته و تفکر می کند.
  • دانش اموزان با استفاده از ترکیب ها و ساختمان های مناسب وابسته به هدف اجتماعی، در انگلیسی می خواند، می نویسند و صحبت می کند.

مدت این کورس

مدت کورس کوتاه مدت برنامه دیپلوم در زبان انگلیسی یا (DEL) یک سال بوده که در طول 2 سمستر دارای 20 دوره می باشد. این برنامه چهار ربع دارد که در مجموع دارای 36 کریدت ساعت بوده وهر صنف درسی شامل 20 نفر از دانش اموزان می باشد.