پیام رئیس مؤسسه تحصيلات عالی

قسمیکه ما شاهد پیشرفت بشر در عرصه تکنالوژی هستیم و این اشکار است که کمپیوتر و نرم افزار مربوط آن می باشد و ویب سایت در عرصه معرفی نمودن به سطح ملی و بین المللی یک انستیتوت و اداره دارای یک جایگاه خاص می باشد.
موسسه تحصیلات عالی التقوی یکی از اینها می باشد که در شهر جلال اباد، مرکز ولایت ننگرهار تاسس شده است و برای تقدیم نمودن درجه لسانس به فارغین مکاتب در این ولایت خدمت می کند. این ویب سایت در مورد فعالیت های شان از طریق حقوق و علوم سیاسی و دانشکده های اقتصاد به همه افغانان در داخل و خارج کشور معلومات مورد نیاز را فراهم خواهد ساخت. این مؤسسه تحصيلات عالی به دنبال پیشرفت خواهد بود و به وقت و زمان معین آن دانش اموزانی را اگاه خواهد ساخت که به دست آوردن معلومات بیشتر در باره موسسه تحصیلات عالی التقوی علاقه دارد. جهت معلومات بیشتر در مورد توانایی های تدریس و پژوهش مان، از محصلین موجوده مان دیدن نموده و یا به التقوی یکجا شوید.
ما چشم به راه برای خوش امدید به موسسه تحصیلات عالی التقوی هستیم.
پروفیسور دوکتور ودیر صافی